Сургалт, Өсөлт

Бататгах хичээл

Зохиогч: Билл Брайт

Номын товч:  Шинэ итгэгчдэд Авралын баталгааг өгөх, Христтэй нэгдсэн шинэ харилцаандаа бат итгэлтэй байхад нь туслах  6 хичээл бүхий библи судлалын хичээл юм. 

Хуудас: 55

Хичээлүүд: 

Хичээл 1. Есүс Христтэй тогтоосон таны шинэ харилцаа

Хичээл2. Бурханы хайраар амьдрах таны шинэ амьдрал

Хичээл 3. Ариун Сүнсний хүч чадлаар амьдрах таны шинэ амьдрал

Хичээл 4. Есүс Христтэй нэгдсэн шинэ амьдралдаа өсөх нь

Хичээл 5. Бурханы үгээр амьдрах таны шинэ амьдрал

Хичээл 6. Залбиралаар өсөх таны шинэ амьдрал

Үнэ: 2500₮

Худалдаж авах: 13-р хороолол Соманг плаза 5 давхарт 503 тоот

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2019 он