Ном

МККК байгууллагаас хэвлэгдэн гардаг, таны итгэлийн өсөлтөд тустай номуудыг эндээс...

Эгэл бус мужаан

Зохиогч: Жош Макдауэлл

Номын товч:  Христэд итгэгчдийг Жош Макдауэлл нь "солиорсон хүмүүс" хэмээн үзэж, тэдний итгэлийн эсрэг маргадаг нэгэн байлаа. Гэвч эцсийн эцэст түүний энэ санаа бүтэхгүй зүйл болохыг ойлгожээ. 

Нүцгэн үнэн

Зохиогч: Жош Макдаулл

Номын товч: Сексийн талаар хэзээ ч битгий асуугаасай гэж эцэг эх тань боддог 39 асуултын хариулт

Яаж? 10 цуврал

Зохиогч: Билл Брайт

Номын товч: Шинээр итгэгч болсон хүнд тулгардаг Яаж Христэд итгэгч болсноо мэдэх вэ?, Яаж Бурханы хайр уучлалыг мэдэх вэ? зэрэг асуултад хариулт өгөх ЯАЖ? 10 цуврал ном юм. 

Үнэ: багцаараа 12000₮

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он