Бурхан байдаг эсэх

Бурхан гэж хэн бэ?

Бурхан гэж хэн бэ? Түүнийг юутай зүйрлэх вэ? Бурханы онцлог зургаан чанар…

Бурхан байдаг уу?

Бурхан байдаг уу? Бурханыг батлах боломж бий юу? Бурханы оршин байгааг нотлох дараах үнэн бөгөөд энгийн үндэслэлүүдийг санал болгож байна.

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он