Кино

Сайн Мэдээг хуваалцахад хэрэглэх бүрэн ба богино хэмжээний киног албан ёсны эрхтэйгээр бид танд хүргэж байна. 

Бүрэн хэмжээний кино

Бүрэн хэмжээний кино

Сайн Мэдээний агуулга бүхий 30 минутаас 1 цагийн урттай уран сайхны кинонуудыг өргөн сонголттойгоор хүргэж байна. 

Богино хэмжээний кино

Богино хэмжээний кино

 4-7 минут үргэлжлэх гүнзгий утга санаатай, сонирхолтой богино кинонууд үзэгчийг Сайн Мэдээнд шууд ба шууд бус байдлаар уриалдаг. Кино бүр дагалдах асуулт, чиглүүлэгтэй.

Jesus Film Апп-ыг танилцуулж байна

Бүх кино - Нэг дор - Монгол хэл дээр

Та ухаалаг төхөөрөмж дээрээ хүссэн киногоо, хүссэн хэл дээрээ татаж аваад интернэтгүй газар ч үзүүлэх боломжтой. 

 

 

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он