Ариун Сүнсээр удирдуулсан гайхамшигт амьдралыг та мэдэх үү?

Ариун Сүнсээр амьдралаа цаг мөч бүрт, байнга удирдуулсан Христэд итгэгчийн хувьд өдөр бүр сэтгэл хөдөлгөм үйл явдлаар дүүрэн байдаг. 

Унших

ИТГЭЛЭЭР ӨСӨХ НЬ

НОМ

МККК байгууллагаас хэвлэгдэн гардаг, таны итгэлийн өсөлтөд тустай номуудыг сонирхохыг хүсвэл.....

БИБЛИ СУДЛАЛ

Бүлгээрээ Бурханы Үгээс суралцах, дагалдагч бэлтгэх библи судлалын материалууд.

КИНО

МККК байгууллагын албан ёсны Христэч бүрэн хэмжээний болон богино хэмжээний кинонуудыг эндээс....

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он