Communities

Оюутан, залуус

Оюутан, залуус

Оюутан залуусыг Есүс Христтэй хувьчилсан харилцаа тогтоож, итгэлээр өсөхөд бид тусална.

Гэр бүлийн амьдрал

Гэр бүлийн амьдрал

Гэр бүл болохоор бэлдэж буй хосууд болон эхнэр, нөхрүүдэд Библийн дагуу зөвлөх.

Athletes in Action

Athletes in Action

Спортын ертөнцөд Христийн дагалдагчдыг бий болгох.

Багш нар

Багш нар

Боловсролын салбарт багшаар дамжуулан хүрэх зорилготой "Шинэ Амьдрал" аян

"Сүүлчийн нүүдэлчин хүртэл" төсөл

"Сүүлчийн нүүдэлчин хүртэл" төсөл

Нүүдэлчин малчдад хүрэх үндэсний төсөл

"Сүмийн амьдрал"

"Сүмийн амьдрал"

Чуулганы өсөлтийг түргэсгэх сургалт, удирдлагыг бий болгох

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он