Тамирчин, дасгалжуулагчид

Спортынхонд Бурханы талаар танилцуулснаар амьдралд нь жинхэнэ ялалт бий болгоно

Сайтад зочлох Холбоо барих

Дэлхий дээр хүн төрөлхтөн хоорондоо ярьж ойлголцдог 6000 гаруй хэл байдаг ч, үүний дотроос бусдаасаа давуу, онцгой нь спорт юм. 2012 оны Лондонгийн олимпыг 4 тэрбум хүн үзсэн гэдэг судалгаа байгаа бөгөөд, үүгээрээ телевизийн түүхэн дэх хамгийн олон хүн үзсэн үйл ажиллагаагаар тодорсон. Хүүхэд төрөхөөсөө л спорт тоглоомд дурладаг, өрсөлдөх хүсэлтэй байдаг. Спорт нь бидний бие махбодыг төдийгүй оюун ухаан, сүнсийг ч хөгжүүлж байдаг. Манай клуб нь тамирчдад Библийн зарчим, спорттой холбоотой Есүсийн сургаалуудыг зааж, ойлгуулдаг. Мөн тамирчдыг хичээллэж буй спортынхоо төрөлд, өөрийн хүрч чадах хэмжээ, боломжид хүртэл өсөж хөгжихөд нь туслахын зэрэгцээ бидний Бурхантай байгуулсан харилцаа бол мөнхийн үнэ цэнэ, утга учиртай зүйл юм гэдгийг сануулж байдаг.   

Манай клуб нь 1966 онд байгуулагдсан Христчин тамирчдын хөдөлгөөн бөгөөд одоогоор 500 гаруй бүтэн цагийн болон маш олон тооны сайн дурын ажилтантайгаар 80 гаруй оронд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Олон улсын чанартай спортын хамтарсан үйл ажиллагаа явуулснаар тухайн орнуудын хооронд сайн харилцаа тогтооход хувь нэмрээ оруулдаг. Уралдаан тэмцээн ивээн тэтгэхийн зэрэгцээ Бурханаас өгөгдсөн авьяас чадвараа хамгийн сайнаар хөгжүүлэхэд тусалж, тамирчдыг урамшуулан зоригжуулдаг. Библийн 1 Коринф номын 9:24-д элч Паул “Уралдаанд оролцон гүйгчид бүгд гүйдэг ч нэг нь л шагнал хүртдэгийг та нар мэдэхгүй гэж үү?” гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд тэрээр дараагийн ишлэлд нь “Тэд муудах титмийг хүртэхийн төлөө бол, харин бид үл муудах титмийн төлөө юм” гэжээ. Паулын хэлсний нэгэн адилаар, Тамирчдын хөдөлгөөн клуб нь, спорт бол сайн бөгөөд чухал зүйл хэдий ч, Бурхантай байгуулсан харилцаа маань бидний амьдралын хамгийн чухал зүйл байх хэрэгтэй гэдгийг залуу тамирчдад сануулахыг гол зорилгоо болгодог.

"Тэмцэл ба ялалт" баримтат кино

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он