Таны оролцоо - Бурханы ажил

Итгэлийн нэг алхам урагшил. Мөн бусдыг алхахад тусал. 

     

Дараагийн алхамаа хийхэд бид танд тусалъя

Арга хэмжээ, хөтөлбөр

Арга хэмжээ, хөтөлбөр

Удахгүй болох арга хэмжээ, сургалт, конференциуд, яаж оролцох талаар эндээс танилцаж болно. 

Хандив, тусламж

Хандив, тусламж

Илгээлт, үйлчлэл зөвхөн оролцсоноор бий болдоггүй. Бүтэн цагийн ажилтныг хэрхэн дэмжих талаар эндээс уншина уу.

Ажлын байр

Ажлын байр

Бидний нэг хэсэг болон үйлчлэх боломжуудын талаар эндээс танилцаж болно

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он