Бурханыг хувьчилан мэдэх нь

Бурхан байдаг эсэх

Бурхан байдаг эсэх

Бурхан үнэхээр оршин байдаг болов уу? Хэрвээ байдаг бол би яагаад Түүнийг мэдэхгүй  байна бэ? 

Бурханыг хувьчилан таньж мэдэхийг хүсэж байна уу?

Бурханыг хувьчилан таньж мэдэхийг хүсэж байна уу?

Бурхан байдаг болов уу? Бурханыг хэрхэн таньж мэдэх вэ? Бурхантай хувьчилсан харилцаатай болохын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ? 

Хэрвээ та дараах 4 зарчимыг мэдэж итгэвэл, Бурханыг танин мэдэж, Түүний амласан сэтгэл хангалуун амьдралд хүрэх болно.

Амьдралын асуудлууд

Амьдралын асуудлууд

Амьдралын утга учир юу вэ?  Миний амьдралын зорилго юу вэ?

Яагаад хэцүү зүйлс тохиолддог вэ?  Би залбирвал Бурхан хариулах болов уу?

Бурхан үнэхээр найдвартай юу?

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он