Оюутан, сурагч

Өнөөдрийн оюутан - Маргаашийн удирдагч

Надад ойр уулзалтыг олъё

Бидний зорилго

Амьдралын зорилготой

Нийгэмд нөлөөлөх чадвартай

Зөв итгэл үнэмшилтэй

Оюутны гэрчлэл

Оюутны дэлгэрэнгүй гэрчлэл

Цааш унших
Скейтборд шиг амьдрал

Скейтборд шиг амьдрал

Нэгэн оюутны гэрчлэл

Скейтборд шиг амьдрал

Скейтборд шиг амьдрал

Нэгэн оюутны гэрчлэл

Дагалдагч бэлтгэх нь миний үүрэг

Дагалдагч бэлтгэх нь миний үүрэг

Нэгэн стаффын гэрчлэл

Видео гэрчлэлүүд

"Making A Difference 2019"

Конференцийн онцлох үйл явдлуудаас

Бурхан хаа сайгүй ажилласаар

Гурван оюутны амьдралд Есүс Христ орж ирсэнээр хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар

Хэрхэн үр дүнтэй суралцах вэ?

Нэг, хоёрдугаар курсынхэнд зориулан хийгддэг жилийн хамгийн том семинар

Каталитик гэж юу вэ?

Бурхан өөрийн гайхалтай ажлуудыг газар бүрт хийсээр байна. Тэрхүү ажилд та нэгдэх үү? Каталитик стратегаар дамжуулан үйлчлэх боломж танд байна. 

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он