Сургалт, Өсөлт

Бататгах хичээл

Зохиогч: Билл Брайт

Номын товч:  Шинэ итгэгчдэд Авралын баталгааг өгөх, Христтэй нэгдсэн шинэ харилцаандаа бат итгэлтэй байхад нь туслах  6 хичээл бүхий библи судлалын хичээл юм. 

Хичээлүүд: 

  1. Есүс Христтэй тогтоосон таны шинэ харилцаа
  2. Бурханы хайраар амьдрах таны шинэ амьдрал
  3. Ариун Сүнсний хүч чадлаар амьдрах таны шинэ амьдрал
  4. Есүс Христтэй нэгдсэн шинэ амьдралдаа өсөх нь
  5. Бурханы үгээр амьдрах таны шинэ амьдрал
  6. Залбиралаар өсөх таны шинэ амьдрал

Хуудас: 55 

Хэвлэмэл материалын үнэ: 2500₮

Нээж үзэх

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он