Бүрэн хэмжээний кинонууд

Есүс Кино

Сэдэв: Сайн Мэдээ

Агуулга: Есүс Христийн амьдралыг Лук номоос сэдэвлэн харуулсан түүх. 

Хугацаа: 1:59:52

Магдалена бүсгүйн нүдээр

Сэдэв: Сайн Мэдээ

Агуулга: Есүс Христийн амьдралыг Магдалена Марь бүсгүйн нүдээр харуулсан түүх. 

Хугацаа: 1:19:51

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2019 он