Ажлын байр

Бид танд хамтран үйлчлэх төрөл бүрийн арга замуудыг танилцуулж байна. Үүнд Сайнмэдээ тараах, дагалдагч бэлтгэхээс авхуулаад жижиг бүлэгт хамрагдах, өөрийн авъяас чадварын дагуу Христ төвтэй дагалдагчдыг бий болгоход туслах бүгд багтана. Тантай хамтрахдаа бид үргэлж баяртай байх болно. 

Бүтэн цагийн ажилтны үйлчлэл

Бүтэн цагийн ажилтны үйлчлэл

Талбарын болон үйл ажиллагааны албанд ажиллах ажилтнууд

Талбарын сайн дурын ажилтны үйлчлэл

Талбарын сайн дурын ажилтны үйлчлэл

Ажлын талбар дээр Бурханы ажлыг хийх чадварыг энд эзэмшинэ

Үйл ажиллагааны алба

Үйл ажиллагааны алба

Өөрийн мэргэжил, авъяас чадварыг ашиглан үйлчлэх боломжууд

Манай үйлчлэлд хэрхэн гар бие оролцох талаар уншиж танилцсан танд баярлалаа.

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он