Багш, сурган хүмүүжүүлэгч

Хүн бүр багштай

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2019 он